Zabrze przestrzenią rozwoju

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

20.02.2014

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców z sektora MSP do skorzystania z wysokiej jakości usług doradczych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej.

W ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” proponujemy Państwu wsparcie na pokrycie wydatków związanych z audytem innowacyjności oraz doradztwem we wdrożeniu innowacji.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W I etapie usługi – przeprowadzony zostanie audyt innowacyjności identyfikujący możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Wynikiem audytu są solidne podstawy informacyjne niezbędne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów. Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 100%

W II etapie usługi – przeprowadzone zostanie kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas audytu innowacyjności. Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 85%.

Efektem tej analizy będzie:
• pogłębiona diagnoza wybranych, newralgicznych obszarów działalności firmy,
• wybranie zadań do wdrożenia usprawnień,
• poszukiwanie partnera handlowego – dostawcy produktu lub twórcy technologii w środowisku uczelnianym bądź na rynku komercyjnym,
• opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania, pomoc w negocjacjach i zawieraniu umów,
• analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,
• wskazanie źródeł finansowania na wdrożeniu rozwiązania.

Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w programie jest ograniczona, a o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:

Tomasz Szulc – Konsultant
tel. 32 339 31 22, tszulc@gapr.pl

Magdalena Ilnicka-Majchrzak – pracownik merytoryczny
tel. 32 339 31 66, milnicka@gapr.pl

Szczegółowy opis projektu, regulamin, formularz zgłoszeniowy w załącznikach poniżej: