Kolejna placówka po termomodernizacji

03.01.2014

3 stycznia odbyło się oficjalne przekazanie do użytku budynku przychodni UNIMED przy ul. Paderewskiego 2 w Zabrzu po termomodernizacji.

 

Przekazanie frontu robót 02.07.2013r.

WYKONAWCA:
T-BUD DMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. J.
40-143 Katowice ul. Gnieżnieńska 2/2

NADZÓR INWESTORSKI:
Nadzór inwestorski pełniła Firma Budowlana „AKANT” Katowice
– Bogdan Wydmański – roboty budowlane
– Willi Karas – instalacje elektryczne
– Andrzej Miś – instalacje sanitarne

ZAKRES ROBÓT OBEJMOWAŁ:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną,
2. Wymiana stolarki okiennej w piwnicy,
3. Wymiana uziomów instalacji odgromowej,
4. Wymiana rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi,
5. Modernizacja kotłowni gazowej (wymiana pieca i instalacji gazowej wraz z instalacją elektryczną,
6. Docieplenie poddasza.

Odbiór końcowy: 16.12.2013r.
Całkowita wartość zadania ok. 175 944,59 PLN
Dofinansowanie z WFOŚiGW– ok. 88 000 PLN