Zabrze przestrzenią rozwoju

Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego

17.12.2013

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Zdrowotnego: „ Zwiększenie dostępności i jakości oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z problemem uzależnień, ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu Miasta Zabrze” w roku 2014 r.

Szczegóły w załączniku.