Nauczyciele starali się lepiej poznać swoich uczniów

16.12.2013

12 grudnia Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu gościł ponad pięćdziesięciu zabrzańskich nauczycieli uczestniczących w konferencji pt. „Jak uczy się mózg nastolatka? Neurodydaktyka w praktyce szkolnej”.

Niezwykle interesujący wykład wygłosił dr Marek Kaczmarzyk, biolog, dydaktyk i memetyk, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Konferencję zorganizowała Grażyna Skirmuntt, doradca metodyczny z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Temat konferencji zainteresował nie tylko nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, ale także polonistów, anglistów, matematyków, historyków, psychologów i pedagogów szkolnych. Prelegent poruszył ciekawe aspekty fizjologii nastolatków, których poznanie sprzyja lepszemu organizowaniu procesu nauczania – uczenia się.