Zabrze przestrzenią rozwoju

Przyznano stypendia Prezydenta Miasta Zabrze

10.12.2013

10 grudnia o godz. 9.30 w Sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Zabrze.

Stypendia Prezydenta Miasta Zabrze są przyznawane od 2004 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/206/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 09.02.2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/764/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010r. Stypendia są przyznawane za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sportu na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

W 2013 r. złożono 42 wnioski o przyznanie ww. stypendium, w tym:
– 10 wniosków dotyczyło uczniów szkół gimnazjalnych,
– 23 wnioski dotyczyły uczniów szkół ponadgimnajzlanych,
– 9 wniosków dotyczyło studentów.

Po szczegółowym zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami Pani Małgorzata Mańka – Szulik Prezydent Miasta Zabrze przyznała 15 stypendiów uczniom i studentom.

Poniżej przedstawiamy listę stypendystów:
– Dominikę Adamiec za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Karolinę Bogus za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Nicolę Chichocką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki,
– Wiktorię Łopuszańską za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Kacpra Pawlak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.
– Magdalenę Archacką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Magdalenę Holewę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Adama Kujawę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
– Krystiana Kulik za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Agatę Wiencierz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.
– Piotra Gnacek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Monikę Hałasę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Damiana Orlefa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Kajetana Sucheckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu,
– Rafała Topolnickiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.