Dodatkowa linia telefoniczna w trakcie trwania "Akcji Zima"

06.12.2013

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, iż została założona dodatkowa linia telefoniczna w trakcie trwania „Akcji Zima” tj. do 30.04.2014 r.

Zasady działania systemu powiadomienia interwencyjnego:
• W dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 – zgłoszenia przyjmuje sekretariat Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, w razie zajętej linii klient ma prawo nagrać się na automatyczną sekretarkę.
• W dni robocze od poniedziałku do piątku 15-30-7.30 zgłoszenia są nagrywane wyłącznie na automatyczną sekretarkę
• W pozostałe dni tj. sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy: przez cały dzień zgłoszenia są nagrywane na automatyczną sekretarkę.
 

Numer telefonu alarmowego: (32) 277 68 88