Współpraca na rzecz szkolnictwa zawodowego

29.11.2013

29 listopada o godz. 14.00 w Sali Historycznej Ratusza Miejskiego przy ul. Religi 1 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a firmą Abplanalp Consulting  Sp. z o.o. z Warszawy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego a konkretnie uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Firma Abplanalp Consulting Sp. z o.o. przedstawicielem na Polskę czołowego amerykańskiego producenta obrabiarek sterowanych numerycznie Firmy HAAS. Porozumienie nakreśli ogólne ramy współpracy, zaś szczegóły zawierać będzie umowa planowana
do podpisania przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu a Abplanalp.

Zakłada się, iż przedmiotem umowy będzie utworzenie na terenie CKPiU Centrum Szkoleniowego HAAS (Haas Technical Education Center – zwanego dalej HTEC oraz Haas Factory Outlet – zwanego dalej HFO) przeznaczonego do szkolenia uczniów w zakresie programowania i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-prezentacyjnych dla uczniów i lokalnego środowiska przedsiębiorców.

CKPiU udostępni i przystosuje pomieszczenia w modernizowanej właśnie tzw. Hali Nowych Technologii dla potrzeb HTEC/HFO oraz zapewni obsługę dostarczonych obrabiarek i sprzętu przez odpowiednio przeszkolony przez Abplanalp nauczycieli.

Abplanalp zapewni wyposażenie centrum HTEC/HFO w przynajmniej
2 obrabiarki CNC firmy HAAS, w pakiet dla HTEC/HFO (postery, gabloty, gadżety, chłodziwo itp.), przekaże 10 licencji oprogramowania Esprit CAD/CAM wraz z darmową aktualizacją oprogramowania w ciągu całego czasu trwania umowy, wyposaży Pracownię programowania obrabiarek
w 10 symulatorów sterowania HAAS, przeszkoli co najmniej dwóch nauczycieli CKPiU w zakresie programowania i eksploatacji dostarczanych obrabiarek oraz zapewni nieodpłatny serwis wszystkich maszyn stanowiących wyposażenie HTEC/HFO.

Należy podkreślić, iż strategia Firmy HAAS zakłada tworzenie wielu centrów HTEC (Haas Technical Education Center). Tworzone są w oparciu o pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie Firmy HAAS zakupione dla szkół, centrów kształcenia praktycznego i wyższych uczelni w całym kraju.

Zupełną nowością jest tworzenie połączonych centrów HTEC i HFO (Haas Factory Outlet), w których oprócz działalności dydaktycznej prowadzona jest działalność wystawiennicza z możliwością poznania przez przedsiębiorców maszyn i podjęcia decyzji o zakupie tej lub innej obrabiarki. Pozwala to na rotację sprzętu w HFO, a tym samym możliwość zapoznania się uczniów z większą gamą produktów Firmy HAAS. Będzie to dopiero trzecie takie centrum w Polsce. Pozostałe dwa zostały uruchomione w Warszawie w siedzibie Firmy (HFO Warszawa, ul. Kostrzyńska 36) oraz w Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej
(HFO Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 8).