Zabrze przestrzenią rozwoju

Śniadanie Biznesowe

29.11.2013

W ramach Europejskiego Tygodnia Małej i Średniej Przedsiębiorczości w dniu 26.11.2013r. o godz. 10:00 w hotelu Diament odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Śniadania Biznesowe”, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Zabrzu Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu oraz Bankiem BPH S.A. Oddział w Zabrzu.

Tematem przewodnim spotkania była Społeczna odpowiedzialność biznesu. Moderatorami byli Pan Michał Wójcik dyrektor Naczelnej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Pani Iwona Tyrna-Łojek doktor nauk społecznych przedstawiciel Fundacji Fortis. To bardzo ważne zagadnienie, które ma bezpośredni wpływ na zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny każdego regionu, podkreślali prelegenci, a odpowiedzialny biznes musi być oparty na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych, tak dla przedsiębiorstwa, jak i całego społeczeństwa.

Spotkanie skupiło około 50-ciu przedsiębiorców z różnych branż, przedstawicieli małych i dużych przedsiębiorstw, którzy w miłej atmosferze mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami. Po zakończeniu oficjalnej części Śniadania, uczestnicy długo jeszcze prowadzili nieformalne rozmowy kuluarowe.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że bezpośrednie kontakty to klucz do prowadzenia biznesu.