21 listopada – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

21.11.2013

Każdego roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Palenie tytoniu ma znaczący wpływ na występowanie chorób niezakaźnych, które powodują poważne problemy zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Zachorowania i zgony z powodu chorób układu krążenia, układu oddechowego, nowotworów złośliwych oraz powodowane nimi inwalidztwo i niezdolność do pracy może ulec zmniejszeniu przy zmianie stylu życia Polaków, którego istotnym elementem jest niepalenie. Wymaga to jednak dużego wysiłku i strategicznego podejścia do działań w zakresie profilaktyki i ograniczenia palenia tytoniu.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z powodu palenia tytoniu co roku umiera ponad 5 mln ludzi na całym świecie. Mimo, że umieralność z powodu chorób odtytoniowych dotyczy ludzi dorosłych, to zazwyczaj początek palenia tytoniu sięga okresu dziecięcego i młodości.
Światowy Dzień Rzucania Palenia może być dobrą okazją do zastanowienia się – jakie straty i konsekwencje niesie palenie papierosów i może stanowić pierwszy ważny krok w kierunku uwolnienia się od tego groźnego nałogu.