Wyniki otwartego konkursu

03.10.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Miasta Zabrze pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla 10 mieszkańców w 2013 r. i dla 20 mieszkańców w 2014 r.).

Nazwa podmiotu, zadanie oraz kwota przyznana przez Komisję:
„Champion” Sp. z o.o. – Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla 10 mieszkańców w 2013 r. i dla 20 mieszkańców w 2014 r.) – dofinansowanie w 2013r.- 81 000,00 ; dofinansowanie w 2014 r.- 648 000,00 .