Zabrze przestrzenią rozwoju

Biała Niedziela w Śląskim Centrum Chorób Serca

30.09.2013

29 września w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca została zorganizowana Biała Niedziela – akcja edukacyjno-zdrowotna dla mieszkańców Zabrza i okolic, której celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy.

Tradycyjnie, zabrzańska Biała Niedziela połączona była z obchodami Światowego Dnia Serca, odbywającego się w tym roku pod hasłem "Droga do zdrowego serca". Idea Światowego Dnia Serca powstała w 2000 roku z inicjatywy World Heart Federation, jako wyraz solidarnej, globalnej troski o zdrowe serce. Jej organizatorzy dążą do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie chorób serca. Podczas spotkania można było wykonać bezpłatnie badania profilaktyczne jak: pomiar poziomu cholesterolu całkowitego i glikemii we krwi włośniczkowej, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę BMI, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar pojemności płuc i ilości wydychanego dwutlenku węgla oraz wykonanie zapisu krzywej EKG, jak również skorzystać z konsultacji lekarskich, psychologicznych dietetycznych oraz indywidualnych poradach edukacyjno- zdrowotnych. Ponadto, można było wziąć w krótkim kursie pierwszej pomocy.