Zabrze przestrzenią rozwoju

ZABRZAŃSKI DZIEŃ SENIORA – Integracja, poradnictwo, aktywność osób starszych

27.09.2013

Prezydent Miasta Zabrze ma zaszczyt zaprosić na „ZABRZAŃSKI DZIEŃ SENIORA", który odbędzie się 1 października 2013 roku o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury GUIDO przy. ul. 3Maja 91a

 

Celem spotkania jest:
 wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz seniorów,
 przedstawienie aktywnych grup seniorów w naszym mieście, (pasje, cele i dążenia)
 propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród seniorów
 wspólna zabawa

PROGRAM

11:00 Przywitanie gości

Wystapienia i pogadanki
 Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu -cele i zadania
 Forum „Razem” – Aktywność społeczna osób starszych i niepełnosprawnych
 Policja – Instruktaż bezpieczeństwa dla seniora
 Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego – Zdrowa jama ustna w każdym wieku

 

Imprezie towarzyszyć będą stoiska w zakresie:

– profilaktyki uzależnień – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giwicach
 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Stowarzyszenie” Misericordia”
 zdrowego żywienia – Szpital Miejski w Zabrzu,
 urody – „Świat piękna w każdym wieku” – Firma AVON
 porad prawnych – Forum „Razem”
 opieki hospicyjnej, leczenia bólu i zdrowego żywienia – Przychodnia „Opifer”
 poradnictwa i logowania się w systemie ubezpieczeń społecznych – ZUS

W trakcie spotkania działać będą punkty:
 pomiaru ciśnienia krwi
 pomiaru poziomu cukru we krwi
 spirometrii

 

15: 00 Zakończenie spotkania.

Organizatorzy:
Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Pomocna Dłoń”

 

Potwierdzenie uczestnictwa oraz pytania prosimy kierować do:
Anny Wojtaś-Rusieckiej tel. 32 3733435 sekretariat_zps@um.zabrze.pl
Heleny Breczko tel. 797289308 hbreczko@um.zabrze.pl
Elżbiety Kmiecik tel. 603306702 zol@szpitalzabrze.pl