Naucz się pozyskiwać pieniądze z Funduszy UE

25.09.2013

FIRMA Taktyk Sp. z o.o.

 serdecznie zaprasza do udziału w projekcie:

„Nowy Horyzont dla Mikroprzedsiębiorstw z woj.śląskiego.”

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Projekt jest skierowany do 60 Mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj.śląskiego i ich  pracowników i pracownic wykonujących pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj.śląskim, pracujących jako specjaliści/konsultanci ds. pozyskiwania  funduszy UE lub na każdym innym stanowisku w którego zakres wpisuje się zagadnienie pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu programów UE oraz posiadających umiejętności  posługiwania się językiem angielskim na poziomie minimum A2.

W ramach Projektu  oferujemy  udział w następujących szkoleniach:

 

  • Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych i uzupełniających 40h
  • Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach projektów ramowych i uzupełniających 40h
  • Kurs języka angielskiego 240h (4 moduły/60h)

 

   Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne  oraz  poczęstunek na szkoleniach językowych oraz specjalistycznych.

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej :

http://taktyk.eu/o-projekcie-nowy-horyzont
 

            Udział w szkoleniach jest bezpłatny!