Cykl seminariów ekologicznych

25.09.2013

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza na seminarium „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych”, które odbędzie się w piątek, 27 września o godz. 9:00.

W ramach przygotowanych prelekcji można będzie zapoznać się z m.in. z analizą rezultatów ekonomiczno – finansowych i ekologicznych termomodernizacji obiektów oświatowych na przykładzie wybranych placówek zabrzańskich. W spotkaniu udział wezmą eksperci w zakresie zarządzania energią.

Seminarium odbędzie się w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, w Komorze Kompresorów, na poziomie 320. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie udziału.

Potwierdzenia należy dokonać do dnia 26 września, godz. 15:00; e-mail: seminarium@muzeumgornictwa.pl; tel. 32 630 30 91 w. 2140.

Szczegółowy program seminarium w załączeniu.

Kolejne seminaria :
• 25 października – Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (m.in. urzędy, instytucje kultury, obiekty sakralne)
• 29 listopada – Poprawa bilansu energetycznego budynków mieszkalnych.

Spotkania odbywać się będą w ramach projektu „Od paliw kopalnych do energii odnawialnej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Informacje publikowane będą na stronie internetowej www.muzeumgornictwa.pl.