BIEG JESIENI

09.09.2013

Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne zaprasza do wzięcia udziału w BIEGU JESIENI, który odbędzie się 21 września o godz. 10.00 w Zabrzu Mikulczycach.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00.

Wstęp wolny.

 Regilamin:

1. Organizatorzy imprezy:
– Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum „Nasza Szkoła”;

2. Cel imprezy:
– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
– rekreacja fizyczna;
– promocja miasta i regionu.

3. Termin i miejsce:
– 21.09.2013r. (sobota) Zabrze – Mikulczyce, „Nasza Szkoła” ZTSz ul. Zwrotnicza 13;
– biuro zawodów czynne 21.09.2013r. w godzinach 8.00 – 9.45 w/w szkole;
– dojazd z centrum tramwajem nr 3 i autobusami linii 14, 83, 617;
– początek biegów godzina 10.00.

4. Uczestnictwo:
– w biegach mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem;
– mieszkańcy Zabrza i innych miejscowości bez względu na wiek.

5. Kategorie wiekowe:
– kategoria I – dziewczęta i chłopcy – rocznik 2005 i młodsi;
– kategoria II – dziewczęta i chłopcy – rocznik 2004 – 2001;
– kategoria III – dziewczęta i chłopcy – rocznik 2000 – 1997;
– kategoria IV – kobiety – rocznik 1996 i starsze;
– kategoria V – mężczyźni – rocznik 1996 – 1974;
– kategoria VI – mężczyźni – rocznik 1973 i starsi.

6. Dystans:
– kategoria I – 200m;
– kategoria II – 500m;
– kategoria III – 1km;
– kategoria IV, V, VI – 3km.

7. Informacje dodatkowe:
– sekretariat szkoły (32 271-71-21)

8. Nagrody:
-za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe;
– puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu oraz drobne upominki
– wśród wszystkich uczestników startujących w biegach na wszystkich dystansach rozlosujemy nagrody niespodzianki (po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście).

9. Opłata startowa:
BRAK.

10. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
– każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje karteczkę, którą otrzyma przy zgłoszeniu do biegu w biurze zawodów;
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
– osoby do lat 18 startują za zgodą rodziców lub opiekunów;
– organizatorzy zapewniają szatnie i depozyt;
– organizatorzy nie odpowiadają za poniesione straty materialne;
– biegi odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów