Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

04.07.2013

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki

w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

w terminie: od 2 lipca 2013r. w trybie ciągłym

Pożyczka może być udzielona na:

1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki:

Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Więcej informacji na stronie PARP: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2388