Podpisano umowę na kompleksowe uzbrojenie ulicy Handlowej w Zabrzu

06.06.2013

6 czerwca została podpisana umowa na budowę drogi zbiorczej wraz z uzbrojeniem w ramach projektu: „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu ulica Handlowa”.

Umowę w sali historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1 podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Piotr Barczyk, skarbnik Miasta oraz przedstawiciel wykonawcy Henryk Małysz, prezes Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

Tytuł projektu:
Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu ulica Handlowa

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej. Teren objęty projektem przylega bezpośrednio do terenów inwestycyjnych.

Zakres projektu opiera się na:
– budowie drogi zbiorczej (przedłużenie ulicy Handlowej do ulicy Wincentego Witosa stanowiącej ciąg DK78), w zakres wchodzi budowa nowego odcinka i remont istniejącego odcinka drogi,
– budowie podziemnej infrastruktury technicznej w ciągu nowej drogi,
w tym: kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej
– instalacji oświetlenia drogi i budowie kanalizacji teletechnicznej.

Koszt inwestycji: 6,6 mln zł [ 6 634 222,43 zł]
Kwota pozyskanego dofinansowania: 5,6 mln zł [5 639 092,4 zł]
Kwota pochodząca z budżetu: ok. 1 mln zł [995 130 zł]
Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poziomie 85%.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic