Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na 2013 r.

05.06.2013

Wydział Kultury i Sportu przypomina, że tylko do 14 czerwca (piątek) można składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na 2013 r. (II edycja).

Projekty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu, ul. Wolności 286, III piętro, pokój 300.

Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzór oferty znajdują się poniżej. Kontakt z Wydziałem Kultury i Sportu w sprawie konkursu ofert w dziedzinie kultury: tel. (32) 37-33-437, mail: sekretariat_ks@um.zabrze.pl.