Zabrze przyjazną gminą

31.05.2013

27 maja w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja „Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom”, podsumowująca Ogólnopolski Program Konkursowy „Przyjazna Gmina”.

Program „Przyjazna Gmina” miał na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.
 

Tytuł Przyjaznej Gminy zapewni potencjalnego inwestora, iż jego wymagania zostaną spełnione.
Kapituła Programu Przyjazna Gmina pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wraz z organizatorem Forum Biznesu przyznała tytuł "Przyjazna Gmina 2010" dla Miasta Zabrze w kategorii Gmina Miejska.