Tegoroczne Święto Rodziny zainaugurowane

18.05.2013

18 maja w Domu Muzyki i Tańca zostało zainaugurowane VI Metropolitalne Święto Rodziny pod hasłem „Rodzina Wiarygodna”.

Przed sześcioma laty na Śląsku, z inicjatywy śp. Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu RP i Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza, a także dzięki wsparciu abp Damiana Zimonia, ówczesnego metropolity katowickiego, zrodziło się Metropolitalne Święto Rodziny. Zasadniczym celem tego Święta stała się promocja rodziny i wartości z nią związanych: macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przekazu tradycji i wiary oraz budowania trwałych więzi społecznych.
 

Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki witając gości przybyłych do Domu Muzyki i Tańca powiedział – Rodziny wiarygodne, to rodziny mocne, to takie, które budują Polskę i Kościół. Rodziny wiarygodne wspierają się wzajemnie i trwają, wszystkim Państwu tego życzę.
 

– Serce się raduje kiedy widzi się wypełnioną po brzegi salę. Świadczy to o tym, że chcemy i potrafimy skoncentrować się na rodzinie. Jak mówił nasz papież Jan Paweł II, przyszłość Europy idzie przez rodzinę, przyszłość świata idzie przez rodzinę. Kiedy papież żył, bardziej go kochaliśmy niż słuchaliśmy, teraz przyszedł czas, żeby kochać i słuchać – powiedziała podczas uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
 

Święto zainaugurowało przedstawianie „Wesele na Górnym Śląsku” – widowisko obrzędowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, oparte na oryginalnym tekście napisanym przez Stanisława Ligonia w 1929 roku

W organizację Metropolitalnego Święta Rodziny włączyły się przede wszystkim władze samorządowe śląskich miast, Górnośląski Związek Metropolitalny „Metropolia Silesia”, parafialne struktury Kościoła, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne. Zaangażowanie tych podmiotów jednoznacznie potwierdziło, że rodzina cieszy się szerokim wsparciem społecznym.
 

Program wydarzeń związanych z VI edycją Metropolitalnego Świeta Rodziny: www.swieto-rodziny.pl