Dotacje na Innowacje

10.05.2013

Od 15 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w ramach Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Celem programu jest:
• wsparcie projektów inwestycyjnych związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata),
• organizacja projektów szkoleniowych oraz doradczych niezbędnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
• tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MŚP. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 maja do 5 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/index/592.