Laureaci z Zabrza

25.04.2013

22 kwietnia 2013 roku w Gimnazjum nr 3 w Knurowie odbyła się uroczystość, podczas której wyróżnieni zostali laureaci konkursów przedmiotowych z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach.

W spotkaniu z utalentowaną młodzieżą uczestniczyła minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber. 129 młodych ludzi odebrało dyplomy, zaświadczenia i gratulacje. Wśród nich znalazły się też osoby biorące udział w kilku konkursach i uzyskujące w nich ponadprzeciętne wyniki.
Śląski Kurator Oświaty zorganizował 14 konkursów przedmiotowych – dwa dla uczniów szkół podstawowych i dwanaście dla uczniów gimnazjów. W tym roku szkolnym, w pierwszym etapie szkolnym, odnotowano w naszym województwie ponad 69 tysięcy udziałów w konkursach. To rekordowa liczba. Wzięli w nich udział uczniowie: z 1036 szkół podstawowych (89 % wszystkich szkół z terenu województwa) oraz z 661 gimnazjów, czyli 97 % wszystkich gimnazjów z terenu województwa. Do trzeciego, wojewódzkiego etapu zakwalifikowało się 2480 uczniów.
Z terenu miasta Zabrze laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostało
6 uczniów na poziomie szkoły podstawowej oraz 17 uczniów gimnazjów. Warto zaznaczyć, że dwie uczennice Gimnazjum Nr, 10 mieszczącego się w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu, są laureatkami więcej niż jednego konkursu, m.in.:, Magdalena Archacka jest zdobywczynią tytułu laureata w dwóch kategoriach przedmiotowych (język polski i język niemiecki),
a Magdalena Holewa- aż w czterech (matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, i język polski).
Zdobycie tytułu laureata daje gimnazjaliście przywilej kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki, zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i szóstkę na świadectwie z przedmiotu konkursowego. Zdobycie tytułu finalisty zapewnia dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.