Toalety na dworcu PKP wyremontowane

18.04.2013

Remont toalet wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku dworca rozpoczął się 17 stycznia br., natomiast zakończył 16 kwietnia br.

Remont wykonywało Przedsiębiorstwo KONCEPT , a umowa opielała na kwotę 395 532,91 zł
Remont obejmował wymianę instalacji elektrycznej, wod.kan., wykonanie wentylacji oraz remont pomieszczeń toalet wraz z wyposażeniem i montażem urządzeń sanitarnych.

Więcej informacji: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu