Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2013

09.04.2013