NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W TWOIM DOMU

08.04.2013

Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Siemianowicach Śląskich.

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpoczął się już w listopadzie, a pierwsze wyłączenia na terenie województwa śląskiego rozpoczęly się w marcu 2013 r. i będą dotyczyły w pierwszej kolejności programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy z nadajnika na górze Skrzyczne. W kwietniu wyłączenie obejmie nadajniki w Częstochowie i Wręczycy, a w dniu 20 maja 2013 r. także w Mysłowicach i Rybniku.
 

Tradycyjne analogowe telewizory, odbierające programy za pomocą anteny zazwyczaj zainstalowanej na dachu nieruchomości, nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy np. pod koniec maja włączymy telewizor a na ekranie będzie widoczny tylko szum, należy wcześniej przystosować nasz odbiornik telewizyjny do odbioru sygnału cyfrowego.

Telewizor z tunerem cyfrowym
Do oglądania programów telewizyjnych emitowanych w sposób cyfrowy z nadajników naziemnych
(w technice kodowania MPEG-4) potrzebny jest telewizor z fabrycznie wbudowanym tunerem DVB-T lub w przypadku, gdy nasz dotychczasowy telewizor nie posiada takiego urządzenia – zakup zewnętrznego tunera DVB-T (zwanego także dekoderem lub przystawką STB – Set-Top-Box).
Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu tunera/dekodera STB jest tańsze i nie wiąże się z wymianą odbiornika telewizyjnego.
Niezwykle istotnym jest aby nasz sprzęt spełniał wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko wówczas będziemy mieć gwarancję poprawnego odbioru programów i usług dodatkowych dostępnych dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.

Plusy cyfryzacji
Korzyści z przejścia na cyfrowe nadawanie programów telewizyjnych w Polsce to m.in.:

 nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
 poprawa jakości obrazu i dźwięku,
 wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
 równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).
Dzięki cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, w miejsce dotychczas dostępnych drogą naziemną
7 programów telewizyjnych (w tym 4 o zasięgu ogólnopolskim: TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT oraz dodatkowych: TVN, PULS i TV4) pojawią się w ofercie nowe bezpłatne programy o zasięgu ogólnokrajowym.
Odbiorcy będą mogli odbierać maksymalnie do 24 programów nadawanych drogą cyfrową. Więcej osób będzie mogło oglądać regionalną TVP Info. Możliwy będzie także odbiór programów TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia.

DVB-T w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i powiatach ościennych
Sygnał podstawowy telewizji cyfrowej dla powiatów: pszczyńskiego, mikołowskiego,
bieruńsko-lędzińskiego, będzińskiego, oraz miast wydzielonych: Żory, Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice aktualnie jest emitowany z nadajników zlokalizowanych w Mysłowicach-Kosztowach
 multipleks 1: kanał 55, częstotliwość 746 MHz,
 multipleks 2: kanał 49, częstotliwość 698 MHz,
 multipleks 3: kanał 51, częstotliwość 714 MHz,
Odbiór multipleksu 3 na kanale 51 (częstotliwość 714 MHz), do czasu zwiększenia mocy nadajnika
w Mysłowicach w większych odległosciach od nadajnika moze byc utrudniony i wymagać zastosowania systemu antenowego o dużym zysku energetycznym.

W niektórych miejscowościach na południowych krańcach regionu właściwym może okazać się odbiór
z nadajnika na górze Skrzyczne (kierunek Bielsko-Biała)
 multipleks 1: kanał 62, częstotliwość 802 MHz,
 multipleks 2: kanał 38, częstotliwość 610 MHz,

Parametry dotyczace sygnałów telewizji cyfrowej są parametrami przejściowymi, z chwilą całkowitego wyłączenia telewizji analogowej poprawią się warunki w zakresie odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – sygnał cyfrowy będzie mógł być nadawany na kanałach dotychczas zajmowanych przez sygnał analogowy.

Pomiary dostępności DVB-T
Ocena możliwości odbioru sygnału cyfrowego prowadzona jest w całym kraju i potrwa do marca 2013 r. Pomiary są wykonywane na terenie kilku tysięcy gmin, które zamieszkuje ponad 30 milionów Polaków. Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Siemianowicach Ślaskich aktualnie prowadzą pomiary zasięgu telewizji cyfrowej w województwie śląskim. Rezultaty pomiarów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej po zebraniu danych z terenu całej Polski.

Inne formy odbioru TV cyfrowej
Warto pamiętać także o dostępnych innych formach odbioru telewizji cyfrowej. Osoby, które obecnie korzystają z komercyjnych usług operatorów telewizji kablowej lub posiadają dekodery TV satelitarnej, jeśli nie są zainteresowane odbiorem programów naziemnej telewizji cyfrowej, nie muszą dokonywać wymiany instalacji antenowej, nabywać nowego odbiornika telewizyjnego lub dekodera DVB-T
do starego telewizora. W płatnej ofercie operatorów TV kablowej lub satelitarnej są już obecne programy nadawane w technice cyfrowej, często nawet w dużej rozdzielczości obrazu (tzw. HD TV).

Więcej o cyfryzacji
Szczegółowe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stronach internetowych: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.polskacyfrowa.org