Zabrze przestrzenią rozwoju

Większy budżet na „Akcję Zima”

03.04.2013

Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne i mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zdecydowała o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na „Akcję Zima” o dodatkowe 300 tys. zł pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Zabrze. Do tej pory zimowe utrzymanie dróg kosztowało już 2 560 000 zł.

 

Przypomnijmy, że 24 października 2012 roku powołany został Miejski Komitet „Akcji Zima”. „Akcji Zima” trwająca od 1 listopada 2012 roku powinna zakończyć się 31.03.2013 roku. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu za zimowe utrzymanie dróg odpowiada konsorcjum firm, w skład którego wchodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu. MPGK Sp. z o.o. odpowiada za południowe dzielnice miasta, z kolei ZUKTZ za dzielnice północne. Zgodnie z przetargiem wykonawcy dysponują m.in. takim sprzętem jak wytwornica solanki przeznaczona do produkcji roztworu wodnego, solarko-piaskarki wyposażone w lemiesze (8 szt), piaskarki wyposażone w lemiesze (4 szt), pług wirnikowy (1 szt), samochody wielofunkcyjne wyposażone w pługi odśnieżne, piaskarki mechaniczne oraz mechaniczne szczotki do zamiatania śniegu (3 szt), samochody ciężarowe wyposażone w lemiesze (5 szt), koparko – ładowarki (4 szt), ciągniki (traktorki) wyposażone w pługi odśnieżne (7 szt), zamiatarki mechaniczne (5 szt.). Na podstawie rozstrzygniętego przetargu na okres od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku za całoroczne utrzymanie zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej także odpowiada konsorcjum MPGK Sp. z o.o. i ZUKTZ Jacek Wieczorek.
 

Z kolei za ręczne całoroczne utrzymanie chodników, placów, wiaduktów, tuneli i skrzyżowań, utrzymanie czystości przystanków autobusowych wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy na przystankach autobusowych, także utrzymanie czystości przystanków tramwajowych wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy na przystankach tramwajowych odpowiada konsorcjum firm w skład którego wchodzi MPGK Sp. z o.o., PROBUD Andrzej Proske, z siedzibą w Zabrzu i ZUKTZ Jacek Wieczorek.

Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy sprawuje Straż Miejska w Zabrzu. Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem robót i rozliczeniem finansowym prac związanych z przebiegiem Akcji Zima prowadzi Miejski Zakład Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Zgłoszenia dotyczące odśnieżania przyjmowane są przez:
– dyspozytora Akcji Zima tel. 32 271 20 37 lub 668 421 615
– dyżurnego Straży Miejskiej tel. 986
– dyżurnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności tel. 32 37 33 388