Wyniki otwartego konkursu ofert

05.03.2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na 2013 r. (I edycja).

Oferent, zadania oraz kwota przyznana przez Komisję:
1. Stowarzyszenie „AIUTO” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 39 – Program zajęć zwiedzania dziedzictwa kultury ”Poznajemy nasze miasto” -3 000 zł;
2. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Zabrze – „Z kulturą na ty” – 2 000 zł;
;3. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Zarząd Oddziału Terenowego – LXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezja i proza na wschód od Bugu” – 3 500 zł;
4. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Zarząd Oddziału Terenowego – XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski  -„Poezja i proza w języku Shakespeare’a” – 4 200 zł;
5. Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego – 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski -4 000 zł;
6. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Zarząd Oddziału Terenowego – Mały OKR 2013 r. – 3 000 zł;
7. Instytut Wyszehradzki w Pszczynie – Wydanie monografii „Dzieje Kopalni Guido” – 12 240 zł;
8. Stowarzyszenie „Wiecznie Młodzi”  – Koncert „Mam dla Ciebie skarbów wiele” – 1 700 zł;
9. Stowarzyszenie Kartel Kulturalny – Gra Terenowa „STARGATE” – 1 260 zł;
10. Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny – „WieloKulturowe Ścieżki Zabrza” – warsztaty edukacyjne dla dzieci – 1 800 zł;
11. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela – Działania integracyjno-kulturalne w dzielnicy Biskupice – 4 500 zł;
12. Towarzystwo Artystyczne T.Art -„Wierszolaki na scenę”II Miejski Konkurs Recytatorski – 2 000 zł;
13. Stowarzyszenie „Misericordia” – Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 000 zł;
14. Fundacja ARTeria – Warsztaty, turniej oraz konkurs w ramach Festiwalu Tańca Ulicznego „(Nie) Łam Się” -3 800 zł.
 

http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/6/11?o=tp1&e=s|11