Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie z Krajową Izbą Gospodarczą – użyteczne portale dla zabrzańskich przedsiębiorców

29.01.2013

25 stycznia na zaproszenie prezydenta miasta, Małgorzaty Mańki-Szulik gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej z Warszawy. Tematem przewodnim było nawiązanie współpracy w zakresie użytkowania portali społecznościach przez zabrzańskich przedsiębiorców.
 

W spotkaniu udział wzięła Sekretarz Miasta Ewa Weber, która nadzoruje projekty związane z budową społeczeństwa informacyjnego.
Pracownicy UM przedstawili portale już dostępne poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl tj.: Portal Inwestora, System Informacji o Terenie (SIoT), Platforma Usług Publicznych (SEKAP) oraz stronę internetową Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Krajowa Izba Gospodarcza zaprezentowała dwa portale będące narzędziami wspierającymi działalność przedsiębiorców, które zostaną udostępnione poprzez stronę internetową Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Portal innowacje.biz to platforma usługowa o charakterze społecznościowym, oferująca wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom naukowym oraz instytucjom otoczenia biznesu. Projekt ma charakter ogólnopolski. Jego strategicznym zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorcom poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu dostępu do wysokiej jakości usług oraz infrastruktury służącej wzmocnieniu i wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego.
Portal cały czas się rozwija nowymi możliwościami aplikacji wspomagającej prowadzenie działalności handlowej e-firma. Nowe funkcjonalności aplikacji:
• Księga Przychodów i Rozchodów
• VAT-7 (VAT-7K) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług
• Wykaz dotyczący zaliczki na podatek (dawniej PIT-5) zawierający kwotę do zapłaty do Urzędu Skarbowego za dany okres (miesiąc, kwartał)
• Ewidencja Nabycia Towarów i Usług (Rejestr zakupów VAT)
• Ewidencja Sprzedaży Towarów i Usług (Rejestr sprzedaży VAT)
• Ewidencja Środków Trwałych
http://innowacje.biz/

Portal inwestorzy.biz to platforma, gdzie przedsiębiorca czy inwestor w prosty i przejrzysty sposób za pomocą kreatora stworzy i opublikuje ogłoszenie dotyczące:
– pozyskania finansowania biznesu lub sprzedaży firmy – w tym przypadku bardzo ważne jest stworzenie biznesplanu by szczegółowo przedstawić propozycję rozwoju firmy. Portal daje narzędzie do łatwego tworzenia biznesplanów. Za jego pomocą przedsiębiorca zostaje przeprowadzony Cię przez cały proces tworzenia biznesplanu w prosty i łatwy sposób. Automatyczne tłumaczenie danych na język angielski jest pomocne w poszukiwaniu globalnego inwestora również zagranicznego
– propozycji inwestycyjnej – by ułatwić znalezienie partnera zagranicznego Twoje ogłoszenie automatycznie tłumaczone jest na język angielski. W profilach przedsiębiorców udostępniono przedsiębiorcom możliwość łatwego tworzenia biznesplanów oraz planów budżetowych, dzięki czemu inwestorzy dowiedzą się na czym polega konkretny biznes. Jeżeli inwestor oczekuje by przedsiębiorca utworzył biznesplan zgodny z szablonem inwestora, istnieje możliwość by wprowadzić ten szablon i nadać mu nazwę funduszu inwestora.
https://inwestorzy.biz/

Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnych rozwiązań dotyczących obsługi przedsiębiorców przy wykorzystaniu wszystkich platform elektronicznych.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w szkoleniach, na które można zapisywać się pod numerem telefonu 32/ 630-35-91.