Konkurs wiedzy o Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”

04.01.2013

4 stycznia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

W okresie od dnia 15.11.2012 do dnia 30.11.2012 roku przeprowadzony został konkurs wiedzy o Projekcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
Konkurs w formie quizu, sprawdzającego wiedzę mieszkańców terenów objętych projektem, na temat realizowanej inwestycji, ogłoszony został na łamach lokalnej prasy i wymagał od jego uczestników wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie www.fs.zabrze.pl.
Uczestnicy konkursu zostali poproszeni o wskazanie prawidłowej odpowiedzi i o zaproponowanie hasła promującego projekt. Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania konkursowe, wybrana została trójka uczestników konkursu, których propozycja hasła promującego projekt najtrafniej odda jego proekologiczną ideę.

Laureatami konkursu wiedzy o projekcie pn. "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" zostali:
"Zabrze – Ekologia przede wszystkim!"
– miejsce I – Pan Tomasz Kozłowski
"Zabrze dla Ekologii i Środowiska – Poprawa gospodarki wodno – ściekowej"
– miejsce II – Pan Grzegorz Miziarski
"Zostań oczyszczony, bądź przyłączony"
– miejsce III – Pani Eliza Durynek