Konferencja naukowa "Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX wieku"

22.11.2012

Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX wieku to tytuł III już konferencji naukowej, organizowanej przez Muzeum Miejskie w Zabrzu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 w poniedziałek, 26 listopada w Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja 6.

Wstęp wolny.

Organizatorzy: Muzeum Miejskie w Zabrzu
Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Program:

9.00 – 9.10 rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

9.10 – 9.30 dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)
Zabrzańskie organizacje strzeleckie jako przejaw kultury mieszczańskiej

9.30 – 9.50 Krzysztof Karwat
Stanisław Bieniasz – Dramaty pisarskich wyborów: między Zabrzem a Mettmann

9.50 – 10.10 prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Literacka biografia Janoscha. Między prawdą a zmyśleniem

10.10 – 10.40 dyskusja i przerwa kawowa
10.40 – 11.00 dr Bernard Linek (PIN – Instytut Śląski w Opolu)
Polityka kulturalna nazistów wobec robotników zabrzańskich. Na podstawie gazety zakładowej „Kohle und Koks”

11.00 – 11.20 Sebastian Rosenbaum (IPN w Katowicach)
Zabrzański Wrzesień – między rozrywką a ideologią

11.20 – 11.40 Bogusław Tracz (IPN w Katowicach)
Kościół i kultura niezależna w Zabrzu w latach 80. XX w.

11.40 – 12.00 Jadwiga Pawlas-Kos (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Sztuka w cieniu ideologii, czyli o „fedrowaniu śląskiego krajobrazu” (plenery przemysłowe na Śląsku)

12.00 – 12.35 dyskusja i przerwa kawowa

12.35 – 12.55 Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Szkoła muzyczna Johanna Pionczyka 1917/18-1945

12.55 – 13.15 Dawid Kubieniem (student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Obraz życia kulturalnego i towarzyskiego w Zabrzu w okresie międzywojennym

13.15 – 13.35 Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu) Kultura w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej. Próba charakterystyki

13.35 – 14.30 dyskusja, podsumowanie konferencji