Nowy Wydział Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu

15.11.2012

14 listopada odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii – zabrzańskiej filii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

45 studentów rozpoczęło w środę naukę w nowym budynku WST w Zabrzu, w którym mieści się Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii. Przyszli artyści będą uczyć się w Zabrzu na kierunkach: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Filia WST mieści się w odnowionym budynku w bezpośrednim sąsiedztwie Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Nowego, w tzw. "Kwartale sztuki".
Prace remontowe budynku odbywały się w ramach projektu "Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10,5 mln zł. Całkowity koszt realizacji tej inicjatywy wyniesie ponad 12 mln zł. W nowo wyremontowanej siedzibie Wydziału znajdują się nowoczesne sale wykładowe, salę kinową, montażownie, studio radiowe, aule, pracownie dydaktyczne, pracownie komputerowe i serwerownię. Władze uczelni planują, że w przyszłości w filii zabrzańskiej studiować będzie można także aktorstwo.

– Cieszę się, że od nowego roku akademickiego, w tzw. „Kwartale Sztuki” w Parku Hutniczym w Zabrzu naukę rozpoczną studenci nowego Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii. Rozpoczęcie działalności tak innowacyjnego kierunku studiów jest zarówno dla uczelni, jak i dla Zabrza doniosłym wydarzeniem. Media, Aktorstwo i Reżyseria to kierunek niezwykle unikatowy, ciekawy i ambitny. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobywanym u Państwa na uczelni studenci będą mogli rozwijać swoje pasje i odkrywać drogę do rozwoju naukowego i zawodowego – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza.

-W tym pięknym budynku będą nie tylko kształcić się studenci. Prowadzone będą tu warsztaty, szkolenia. Mieścić się tu będzie również Ośrodek Kultury i Edukacji, poradnie psychologiczne czy prawne. Znajdujemy się w Kwartale Sztuki i działalność uczelni będzie się w tę ideę wpisywać. Planujemy m.in. zorganizowanie w Zabrzu festiwalu filmowego – mówił prof. Andrzej Grzybowski, rektor WST.

Podczas inauguracji roku akademickiego wykład wygłosił gość specjalny, aktor Radosław Pazura.
– Macie niesamowite warunki do tego, aby się rozwijać. Ale sam sprzęt, to nie wszystko. Budynek ten powinna wypełniać właściwa atmosfera. A ona zależy już tylko od Was – zawrócił się do studentów.