Zabrze przestrzenią rozwoju

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

14.11.2012

8 listopada w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pięciu z trzydziestu pięciu beneficjentów (m.in. Zabrze) podpisało aneksy do umów z działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań POIiŚ, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może zwiększyć intensywność dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, realizowanych głównie przez polskie samorządy. 

Z unijnego dofinansowania w ramach tego konkursu korzysta 37 podmiotów, w tym Zabrze. Obecna perspektywa finansowa POIiŚ przewiduje, że unijne dofinansowanie pokryje koszty kwalifikowane poniesione do końca 2015 roku. Dodatkowy rok beneficjenci mają na złożenie raportu z osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych.

Kompleksowy projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Zabrze” który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 obejmuje 10 budynków oświatowych na terenie Miasta Zabrze. Wykonane prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej przeprowadzone były w 7 Szkołach oraz 3 Przedszkolach.

W wyniku przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych (poprzez termiczną izolację budynków, wymianę stolarki i instalacji grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła) na terenie Miasta znacznie zmniejszyło się zużycie energii o 17 430,65 GJ/rok tj. 4 841,85 MWh/rok oraz zapotrzebowania na energię w budynkach oświatowych. Miasto Zabrze osiągnęło efekty ekologiczne założone we wniosku. Dla Zabrza, jako organu zarządzającego niniejszymi budynkami oznacza to także zmniejszenie kosztów utrzymania energetycznego budynków.

Zabrze dla zmniejszenia wkładu własnego dla Projektu pozyskało również dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowity koszt Projektu  – 11 190 143,84 zł
Dofinansowanie z NFOŚiGW  – 6 870 000,00 zł.

Lista zabrzańskich budynków oświatowych, w których wykonano prace termomodernizacyjne w ramach ww. projektu :
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Andersa 64
Zespół Szkół nr 18, ul. Sitki 55
Przedszkole Nr 33, ul. Sobieskiego 5A
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Klonowa 23
Przedszkole Nr 35, ul. Chopina 26
Gimnazjum Nr 24, ul. Zamenhoffa 56
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Pokoju 41
Przedszkole Nr 48, ul. Kotarbińskiego 16
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Czołgistów 1