Warsztaty „Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP"

16.10.2012

16 października z inicjatywy prof. dr hab. inż. Jana Kaźmierczaka odbyły się warsztaty „Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP: wojskowa technika pancerna i samochodowa" organizowane przez Instytut Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. we współpracy z Pionem Uzbrojenia i Modernizacji MON
 

Celem warsztatów było:
– przedstawienie przez przemysł oraz ośrodki naukowo-badawcze obecnego stanu oraz perspektywy rozwoju w zakresie techniki pancernej i samochodowej,
– zaprezentowanie kierunków rozwojowych techniki pancernej i samochodowej w Siłach Zbrojnych RP,
– zapoznanie środowiska wojskowego z możliwościami zaspokojenia przez krajowy przemysł obronny perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych RP w obszarze techniki pancernej i samochodowej,
– zainspirowanie środowisk naukowo – przemysłowych do aktywnego uczestnictwa na rzecz badań naukowych i transferu technologii w zakresie techniki pancernej i samochodowej,
– inspirowanie środowisk wojskowych do generowania wniosków na potrzeby realizacji programów i projektów badawczych, zgodnych z wymogami operacyjnymi i potrzebami użytkownika końcowego (gestorów) w obszarze techniki pancernej i samochodowej.

W warsztatach m.in. wzięły udział uczelnie, jednostki badawcze oraz podmioty przemysłowe, w tym przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, zainteresowane współpracą w zakresie badań naukowych, kooperacją i produkcją w obszarze techniki pancernej i samochodowej na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a także instytucje, komórki organizacyjne resortu obrony narodowej, biorące udział w procesie generowania potrzeb i wymagań operacyjnych oraz pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego z obszaru techniki pancernej i samochodowej.