Zabrze pierwsze w kraju

09.10.2012

Zabrze zdobyło pierwsze miejsce w kraju wśród miast na prawach powiatu w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Oceniano wydatki samorządów na infrastrukturę w latach 2009 -2011, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Eksperci „Wspólnoty” podkreślają – „pod uwagę bierzemy nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Nie sugerujemy, że są one ważniejsze na przykład od tych związanych z oświatą czy z kulturą. Ale warto im się przyglądać, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.”

Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa.

Jest to jeden z rankingów, w których pozycje laureatów zmieniają się najszybciej. W dziewięcioletniej historii rankingu wśród miast na prawach powiatu po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce zajęło Zabrze.