Wspólny zakup energii

25.09.2012

25 września w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach została podpisana umowa na wspólny zakup energii elektrycznej przez samorządy. 

W wyniku przetargu wyłoniona została spółka Tauron, która dostarczy ponad 191 GWh energii elektrycznej do 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowych spółek i instytucji. Łącznie oszczędności, jakie powstały w wyniku przetargu wynoszą blisko 8 mln złotych.
– Budżet naszego miasta zaoszczędzi na tym prawie 300 tys. zł – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – To realne oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele, których w naszym mieście nie brakuje m.in. inwestycje drogowe czy place zabaw.

Inicjatorem grupowego zakupu energii elektrycznej był Górnośląski Związek Metropolitalny. W siedzibie związku odbyło się szereg spotkań, narad i konsultacji. Przygotowania do ogłoszenia samego przetargu trwały kilka miesięcy. Przetarg na grupowy zakup energii dla śląskich i zagłębiowskich samorządów został ogłoszony w sierpniu br. W imieniu wszystkich podmiotów tworzących grupę zakupową całą procedurę przetargową przeprowadzała gmina Świętochłowice. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był jednak Górnośląski Związek Metropolitalny. To on wziął na siebie ciężar organizacji wszystkich spotkań, rozmów i zbierania potrzebnych danych. Pracę nad organizacją grupowego przetargu na zakup energii elektrycznej rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Metropolii Silesia www.gzm.org.pl