Podsumowanie pracy Rady Dzielnicy Pawłów

17.09.2012

13 września radni Rady Dzielni Pawłów podsumowali mijającą kadencję Rady Dzielnicy. W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze.

Radni podziękowali prezydentowi miasta za współpracę i wsparcie przy realizacji zadań. Następnie rozmawiano o tym, jakie inwestycje przeprowadzono w dzielnicy. Aleksandra Jurecka, naczelnik Biura Rady Miasta zaprezentowała harmonogram wyborów do nowych Rad. Z kolei Ewa Weber, sekretarz miasta mówiła o wizji współpracy z radnymi kolejnej kadencji. Była to także okazja do rozmowy o czekających lokalną społeczność wyzwaniach.

Calow Marian – przewodniczący Rady
Jonecko Krystian – wiceprzewodniczący Rady
Bernaś Krzysztof – przewodniczący Zarządu
Wręczycki Waldemar – wiceprzewodniczący Zarządu
Owczarek Michał – sekretarz
Rolnik Mariusz – skarbnik
Chmiel Tomasz – członek Komisji Rewizyjnej
Dudziński Marian – członek Komisji Rewizyjnej
Rawiński Zbigniew – członek Komisji Rewizyjnej
Buchta Roman – członek Rady
Majcher Andrzej – członek Rady
Niklaczyński Krystian – członek Rady
Pucka Piotr – członek Rady
Trombała Andrzej – członek Rady
Wierzgoń Kazimierz – członek Rady