Konsultacje społeczne w sprawie projektów Statutów Dzielnic w Zabrzu.

21.08.2012

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie projektów Statutów Dzielnic w Zabrzu ora granic dzielnic.

Treść uchwały dostępna jest w załączniku poniżej.
Uchwała została wyłożona w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219 w dniach od 21 sierpnia do 3 września 2012 roku
Wnioski składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_brm@um.zabrze.pl .