PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BONIFIKART Mc Donalds dla uczestników Programu ”Rodzina na 5+”

17.07.2012

Mc Donald´s Zabrze przystępując do Programu ”Rodzina na 5+” przekazał dla wszystkich chętnych i uprawnionych rodzin terminowe BONIFIKARTY z datą ważności do 15.07.2012.

Informujemy, że termin i ważności kart został przedłużony do 19.08.2012 r.