Wręczono nagrody Świętego Kamila

16.07.2012

14 lipca w Teatrze Nowym w Zabrzu już po raz dwunasty zostały wręczone nagrody patrona miasta Świętego Kamila.
 

Są one wyrazem wdzięczności dla osób i instytucji działających na rzecz mieszkańców Zabrza, zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną. Grono laureatów nagrody Świętego Kamila to wybitne postacie i instytucje rozsławiające nasze miasto.
 

Tym razem Kapituła, której skład wchodzili: Prezydent Miasta Zabrze, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu, po jednym przedstawicielu desygnowanym przez Rektorów działających w mieście wyższych uczelni, Proboszcz parafii św. Kamila, laureaci wyróżnienia im. Św. Kamila z roku poprzedniego przyznała wyróżnienia dr Annie Ulatowskiej – Tustańskiej, prof. Józefowi Dzielickiemu oraz Janowi Szulikowi.

Galę uświetnił koncert "ba… ROCKOWE JuDaryzmy z domieszką Mozarta" w wykonaniu Kwintetu Śląskich Kameralistów.

Laureaci:
 

Dr Anna Ulatowska-Tustańska
– zasłużona stomatolog, która zorganizowała na terenie miasta Zabrze lecznictwo stomatologiczne.
Pracując w Zakładzie Stomatologicznym przy ul. Buchenwaldczyków otrzymała tytuł Inspektora Stomatologii.
Była dwukrotnie radną miasta Zabrze. Za jej kadencji powstało 13 gabinetów przyzakładowych, 13 gabinetów rejonowych, 30 gabinetów szkolnych, Pracownia Dentystyczna i Poradnia Ortodontyczna.
W szkołach, w których nie było gabinetów, organizowała tzw. „białe niedziele” dla dzieci i dorosłych.
Będąc już na emeryturze, w swoim prywatnym gabinecie leczyła bezpłatnie dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.
Za swoją pracę zawodową oraz działalność społeczną odznaczona była Odznaką Wzorowego Pracownika Służby Zdrowia, Odznakę Zasłużonego dla Województwa Katowickiego, Odznaką Zasłużonego dla Miasta Zabrze, Kawalerskim Krzyżem Zasługi.
 

Prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki
– wybitny chirurg, który od 1979 roku aż do przejścia na emeryturę związany był z Zabrzem.
Od 1984r. rozpoczął organizowanie w Zabrzu Kliniki Chirurgii Dziecięcej, która rozpoczęła swoją działalność w roku 1987 i szybko stała się jedną z najlepszych w Polsce. Jednocześnie rozpoczął szkolenie lekarzy. Wszyscy niemal chirurdzy dziecięcy w Zabrzu są uczniami Pana Profesora.
W roku 1994 zorganizował Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci i Dorosłych, które propagowało i wprowadzało technikę laparoskopową. Był to jedyny ośrodek szkoleniowy na Śląsku, który należał do najlepszych w Polsce.
Był inicjatorem i organizatorem corocznych polsko-czesko-słowackich sympozjów. Działalność ta przeniosła się również na kontakty sportowe pomiędzy pracownikami służby zdrowia tych krajów. Za tę działalność naukową Profesor został członkiem Honorowym Towarzystw Chirurgicznych Czech i Słowacji.
Zasady moralne Profesora były i są trwale, niezależnie od koniunktury politycznej. Wszyscy, którzy mieli możliwość zetknięcia się z Profesorem podkreślają jego „pasję w realizowaniu swojej misji dla dobra chorych i cierpiących”.
 

Jan Szulik
-współtwórca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której jest przewodniczącym od początku istnienia, tj. od 1994 r. Powołany został na Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmującego się, obok problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, problemami osób bezdomnych, bezrobotnych, biednych i zatraconych, potrzebujących wsparcia i pomocy nie zawsze finansowej ale duchowej.
Jest honorowym członkiem Klubu Abstynentów „Nowe Zycie” oraz członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”. Przyczynił się do rozwoju i prawidłowego prowadzenia Izby Wytrzeźwień i utworzenia tam Punktu Konsultacyjnego.Współpracuje i pomaga rozwiązywać problemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Jest Przewodniczącym Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach. Jest jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych fachowców zer strony teoretycznej i praktycznej w dziedzinie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w naszym mieście a także Województwie Śląskim.

Kapituła, poprzez swój werdykt, wyraziła wysokie uznanie dla Laureatów, których zasługi dla Miasta Zabrza i jego Mieszkańców
są godne tak zaszczytnego wyróżnienia.