Konsultacje społeczne dot. utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Zandka

10.07.2012

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Zandka.
 

Treści uchwały dostępna jest w załączniku poniżej.

Uchwała została wyłożona w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219 w dniach od 10 do 24 lipca 2012 roku.
Wnioski składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_brm@um.zabrze.pl .