Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego

06.07.2012

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2012 r. (II edycja).

Informacje w załączniku.