Zabrze przestrzenią rozwoju

Zmiana organizacji ruchu

29.06.2012

W związku z budową mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej w nr 921 w Zabrzu zostanie wyłączona z ruchu ul. Legnicka 9 od ul. Styki do ul. Makoszowskiej (Przyszowice) i wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zatwierdzona przez odpowiednie organy.
 

Wprowadzony zostanie objazd trasami:
od strony Gliwic – drogą DK-44 do Paniówek, ul. Paderewskiego, ul.3 Maja
od strony Mikołowa – włączenie do ul. Paderewskiego i ul.3-Maja
od strony centrum Zabrza – ul.3 Maja, ul. Paderewskiego, DK-44(Paniówki) do Przyszowic (ul. Makoszowska).
Komunikacja autobusowa linii 47 będzie się kończyła na pętlach przed i za budowanym obiektem mostowym, z możliwością przejścia pasażerów autobusu
po tymczasowym moście.
Data wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
Od dnia 06.07.2012r. do dnia 29.09.2012 r.