"Jestem przedsiębiorcza – zakładam firmę"

26.06.2012

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do udziału w projekcie "Jestem przedsiębiorcza – zakładam firmę". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 PO KL (priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich).

Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), zamieszkałych na terenie Zabrza, Gliwic lub powiatu gliwickiego. W ramach projektu można uzyskać dotację do 40 tys. zł na założenie własnej firmy.
Grupą priorytetową są kobiety w wieku 50+.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Pakiet wsparcia w ramach projektu obejmuje szkolenia, doradztwo indywidualne, dotację, wsparcie pomostowe przed i po założeniu firmy. Liderami projektu są Proton Relations Sp. z o.o. oraz Partner Instytucja Szkoleniowa "Muster-in".
 

Dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronach internetowych:

www.protonrelations.pl

www.musterin.pl

Nabór dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się w terminie 5 – 11 lipca 2012 r.