Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkania pokoleń

28.05.2012

SPOTKANIA POKOLEŃ – Przedsięwzięcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu organizowane w ramach V Metropolitalnego Święta Rodziny.

Data: 1 czerwca 2012 r.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu, ul. 3go Maja 91

Program:
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA (godzina 14:00):
• Przywitanie gości przez Dyrektora Poradni – Urszulę Koszutską
• Dzieci z szafy – psychodrama Młodzieżowej Grupy Jestem
• Cykle życia rodzinnego – mgr Urszula Koszutska
• Dzieci z szafy – mgr Joanna Spisak

CZĘŚĆ WARSZTATOWA (godzina 15:00):
• Konkurs plastyczny: „Mocne strony naszej rodziny” – Młodzieżowe Centrum Dowodzenia zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie.
• Bajkoterapia: „Cel wyznaczony przez nasze marzenia” – Młodzieżowe Centrum Dowodzenia zaprasza dzieci klas I-III do wysłuchania bajek terapeutycznych.
• Edukacyjne gry i zabawy dla dzieci – mgr Sławomir Piwowarek zaprasza do udziału dzieci klas IV – VI
• Warsztat dla rodziców i opiekunów: „Twoje dziecko uczy się życia od Ciebie”–
mgr Małgorzata Boruc
• Warsztat dla dziadków: „Dziadkowie – skarb w życiu dziecka” – mgr Janina Wysocka
• „Czy potrafisz znaleźć wyjście?” – konsultacje specjalistów PPP dla rodziców i nauczycieli.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o kontakt telefoniczny –
32 271-19-51, 32 370-22-40, 883-315-363, bądź mailowy – pppzabrze1@op.pl z PPP w Zabrzu, do dnia 29 maja 2012 r.

CZĘŚĆ KULTURALNO – ROZRYWKOWA
• Wernisaż uczniów Liceum Plastycznego w Zabrzu: „Spotkania Pokoleń”
• Występ muzyczny

Koordynatorzy:
mgr Zuzanna Bizuk, mgr Joanna Dorocicz, Młodzieżowe Centrum Dowodzenia