VI Śląskie Forum Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych

07.11.2011

7 listopada w auli Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu zorganizowane zostało kolejne, szóste już Forum Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem był Urząd Miejski w Zabrzu.

Tym razem tematem przewodnim było projektowanie przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. O tym jak istotne dla miejskiego samorządu jest wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców Zabrza powiedziała otwierając konferencję Ewa Weber, sekretarz miasta. Następnie przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawili m.in. informację na temat prac nad ustawą o języku migowym. O projektowaniu przestrzeni miejskiej dla wszystkich mówił Marek Abramowski. Z kolei Bartłomiej Borkowski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa zaprezentował temat "Prototypowy system identyfikacji miejsc niebezpiecznych dla osób z dysfunkcją wzroku". Na zakończenie uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane nowoczesne rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do informacji osób niepełnosprawnych na przykładzie nowego budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania, na budowę którego Urząd Miejski w Zabrzu pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych.