Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozstrzygnięto konkurs "Lodołamacze 2011"

14.09.2011

Urząd Miejski w Zabrzu znalazł się wśród laureatów śląskiego regionalnego konkursu "Lodołamacze 2011".

Gala odbyła się 12 września w hotelu Qubus w Katowicach. Nagrody przyznała Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie w kategorii „Pracodawca Nieprzedsiębiorca” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły jego działalność stanowi wzór godny naśladowania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Statuetkami Lodołamaczy co roku nagradzane są osoby, instytucje i firmy, które stwarzają równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku. Patronat honorowy nad nim objęła Anna Komorowska. Ogólnopolska gala konkursu odbędzie się 27 września w Warszawie.