Inauguracja działalności miejskiego ratusza

07.09.2011

7 września odbyła się inauguracja działalności miejskiego ratusza, który mieści się w odrestaurowanym budynku byłej dyrekcji Huty Donnersmarcków przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1.

Pierwszym wydziałem, który rozpocznie pracę w odrestaurowanym obiekcie będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Na II piętrze budynku zlokalizowane zostało nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Monitoringu z pełną aranżacją architektoniczną przestrzeni biurowej i operacyjnej oraz wszystkimi instalacjami teleinformatycznymi. Stanowiska pracy, które zostały utworzone w tym miejscu, wyposażone są w nowoczesny sprzęt elektroniczny i specjalistyczne oprogramowanie. To tutaj będzie działać system wczesnego powiadamiania mieszkańców.
Dzięki przygotowanej infrastrukturze mamy nadzieję na realizację zadania: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Będzie to możliwe m.in. poprzez zastosowanie technik teleinformatycznych przyjmowania powiadomień i ostrzegania mieszkańców przed ewentualnymi zdarzeniami kryzysowymi, rozpoznawania, analizowania i oceny możliwości powstawania zagrożeń.
W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do zadań, którego należy zapewnienie sprawnej komunikacji z mieszkańcami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, prowadzenie akcji ratowniczych, usuwanie skutków zagrożeń oraz obsługa Monitoringu Wizyjnego Miasta.
W ramach Centrum zaprojektowano m.in. salę monitoringu, salę operacyjną (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego), salę Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
W sali monitoringu docelowo przewidziano stanowiska pracy dla dziewięciu operatorów, którzy będą obsługiwać łącznie 54 monitory tj. 216 kamer monitoringu miejskiego. W pierwszym etapie zostały zamontowane trzy stanowiska z konsolami operatorskimi. Monitorowane jest 24 punkty kamerowe. Dodatkowo w sali monitoringu została zamontowana ściana graficzna służąca do wizualizacji wielkoformatowej, zarówno komputerowej jak i wideo.
W sali operacyjnej PCZK powstały obecnie dwa z planowanych ośmiu stanowisk operatorskich. Każde z nich składa się z konsoli do obsługi środków łączności oraz stanowiska komputerowego z oprogramowaniem dyspozytorskim oraz systemami multimedialnymi zapewniającymi łączność radiową z podmiotami biorącymi udział w reagowaniu na sytuacje kryzysowe (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, miejskie jednostki organizacyjne, Centra Zarządzania Kryzysowego sąsiednich powiatów, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego). Dyżurujący dyspozytorzy (zgodnie z podjętymi działaniami przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie doskonalenia Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie całego województwa, opracowana została aplikacja informatyczna „e-CZK”) obsługują aplikację, złożoną m.in. z modułów służących do rejestracji zdarzeń, raportowania zdarzeń, komunikatora służącego do bieżącej wymiany informacji między Centrami Zarządzania całego województwa.
Centrum pracuje z zachowaniem ciągłości działania i wymiany informacji. Pełni funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne miasta. Ponadto Centrum zgodnie z przyjętymi założeniami integruje działalność podmiotów biorących bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.
Projekt „Centrum Zarządzania Kryzysowego” jest jednym z projektów wchodzących w zakres przedsięwzięcia pn. „e-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze”.