Sytuacja stabilna

19.05.2010

19 maja br. o godz. 9.00 odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego zwołane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Wzięli w nim udział: Jacek Kycia – komendant PSP w Zabrzu, Dariusz Wesołowski – zastępca komendanta policji w Zabrzu, Jarosław Rajda – komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, przedstawiciele Wojskowej Komisji Uzupełnień w Gliwicach, Grzegorz Janecki – główny inżynier miasta, Piotr Niemiec – prezes ZPWiK, a także przedstawiciele kopalni Sośnica-Makoszowy oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

Raporty zdały poszczególne piony powołane przez Prezydenta Miasta Zabrze w związku z ewakuacją mieszkańców części dzielnicy Makoszowy: Pion Koordynacji i Kontroli, Pion Ewidencyjno-Informacyjny, Pion Zabezpieczenia Porządkowego-Ochronnego, Pion Planowania-Monitorowania oraz Pion Zabezpieczenia Medyczno-Bytowego i Transportu.

Najtrudniejsza sytuacja pozostaje w dzielnicy Makoszowy w związku ze zwiększoną ilością wody w rzece Kłodnicy. Aktualnie (stan na godz. 14.00, 19 maja br.) jej poziom w porównaniu z dniem wczorajszym obniżył się o ok. 30 cm. Jednocześnie powiększa się rozlewisko, które powstało na ul. Legnickiej w wyniku przesiąkania wałów przeciwpowodziowych.

Priorytetem jest obecnie przepompowywanie wody z obszarów zalanych do rzeki Kłodnicy. Utrudnione jest umacnianie wałów, ponieważ ciężki sprzęt ze względu na rozlewisko nie może dotrzeć do koryta rzeki.

Całą noc z wtorku na środę trwała akcja polegająca na usypywaniu kamieni na ul. Legnickiej, w celu udrożnienia dróg transportowych prowadzących do wałów przeciwpowodziowych. Sytuacja jest stabilna, a wszystkie służby przygotowują się na ewentualne ponowne opady deszczu.

Aktualnie (stan na godz. 14.00, 19 maja br.) pozostają ciągle wolne, przygotowane miejsca noclegowe. Na bieżąco dostarczane jest pożywienie na teren akcji, jak również do ewakuowanych. Gotowe są też środki komunikacji, które zostaną użyte w razie konieczności dalszej ewakuacji ludności.

Obecnie (stan na godz. 14.00, 19 maja br.) nadal na obszarze objętym zagrożeniem pracują służby mundurowe i miejskie, do akcji włączają się mieszkańcy i wolontariusze m.in. z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zabrzańskiego ZHP.

Na bieżąco dostarczany jest kamień, piasek i worki. Do tej pory wykorzystano ponad 30 tys. ton piasku oraz 11 tys. ton łupka.

19 maja br. stan wody na rzece Bytomce jest stabilny, sytuacja w Rokitnicy również nie stwarza zagrożenia dla osób i mienia.