Powstanie nowe rondo

08.05.2009

7 maja został przekazany plac budowy pod zadanie „Przebudowa na rondo istniejącego skrzyżowania al. Korfantego i ul. Gdańskiej w Zabrzu”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Remontu Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach, a całkowity ich koszt wyniesie ok. 2 mln. 600 tys. zł. W zakres robót wchodzą roboty drogowe, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejących kabli teletechnicznych oraz wykonanie docelowego oznakowania i zagospodarowanie terenu. Prace te potrwają do końca września 2009 roku.

Równocześnie informujemy, że ze względu na roboty związane z przebudową ronda, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Skrzyżowanie nie zostanie jednak wyłączone z ruchu.