Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowy projekt Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

08.05.2009

„Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” – to tytuł projektu, realizowanego przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 7 maja w Muzeum Górnictwa Węglowego odbyła się uroczysta Konferencja Otwarcia tego projektu.

W czwartek, podczas pierwszego dnia konferencji, w Muzeum zaplanowano dwie sesje. W ramach pierwszej z nich wykład pt. „Potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny na tle charakterystyki i strategii miasta Zabrze” wygłosiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Oprócz niej w sesji przedpołudniowej, prowadzonej przez Marka Ściążko, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, głos zabrał również poseł Mirosław Sekuła („Zmiana perspektywy prawnej koksownictwa”), Andrzej Warzecha, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy Polskiego Koksu S.A. („Polska na tle światowego przemysłu koksowniczego”), prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz z AGH („Wybrane problemy współczesnego koksownictwa”) oraz Aleksander Sobolewski, zastępca dyrektora d.s. badawczo-rozwojowych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla )”Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” przesłanki realizacji Projektu i zakres pracy”).

Podczas drugiej sesji, poświęconej „Planom rozwojowym krajowych zakładów koksowniczych w świetle zadań Projektu”, zaplanowano prezentacje KK Zabrze S.A., WZK Victoria S.A., Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. oraz BP Koksoprojekt Sp. z o.o.

„Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” – to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Jego celem jest doskonalenie nowoczesnej teorii i praktyki koksowania węgla dla zabezpieczenia trwałego rozwoju gospodarczego krajowego koksownictwa oraz opracowanie narzędzi, procedur i produktów dla podniesienia konkurencyjności produkcji koksu oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania koksowni na środowisko.